DP-Cennosti

Наша основна ценност е грижата за доброто здравословно състояние на хората, като им доставяме безопасни, клинично изпитани и ефективни лекарствени продукти, които са достъпни за всеки пациент.
Гарантираме безопасността на пациентите, като използваме модерни технологии и системи, и високи стандарти на добра производствена практика (GMP).