Ние сме иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания.

DailyPlus Elements-01

Произвеждаме продукти с грижа за здравето на българските пациенти, като влагаме в тях висококачествени субстанции и натурални стандартизирани екстракти, закупени от доказани европейски доставчици. Ние гарантираме безопасността на пациентите, като използваме модерни технологии и системи в стандартите на добра производствена практика.


Екип от доказани професионалисти с дългогодишен академичен опит се грижат за създаването на нови и ефективни формули, с които да даряваме здраве. Вече 20 години изграждаме доверие – то е наша основна мисия и цел.

DailyPlus Elements Big-02

„Химакс Фарма“ ЕООД работи по стандартите на добрата производствена практика (GMP) и в съответствие с изискванията на българското законодателство и е сертифицирана в съответствие с регулативните норми на Европейския съюз. Фирмата е от първите български производители, получили разрешение за производство по европейски формат на база изискванията на новия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, в сила от 13.04.2007 г. Това поставя „Химакс Фарма“ ЕООД в категорията на лицензираните европейски производители на лекарствени продукти и нарежда фирмата сред производителите на европейско ниво в регистрите на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА).