Daily+ ви дава възможността да зададете своя въпрос тук и да получите безплатна консултация от нашите специалисти.

Задайте своя въпрос

Александър Георгиев - психотерапевт в МЦ Орион София, консултант по програма Виктория
Александър Георгиев - специалист

Александър Георгиев завършва средното си образование през 2002г. в Езикова гимназия „Васил Карагьозов” с профил „Мениджмънт” в гр.Ямбол. Бакалавър по психология от СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. – Магистър по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски”.
Тясно специализира в спектъра от первазивни разстройства на развитието (0т.2005- 2008г.).

От 2006 г. започва професионално формиране в сферата на психоаналитична психотерапия (Българско психоаналитично пространство). Ко-терапевт в специализирана група за индивидуална  психоаналитична психодрама. Работи като консултиращ психолог към социални организации.

От 2009г. ръководи екип от специалисти (психолози,социални работници) от позицията на Главен клиничен психолог по проект „Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания „,финансиран от механизма на „Европейското Икономическо пространство” в сътрудничество с” Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания”. Съавтор в създаването на „Стандарт за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” (ЦСРИЛОЗ).

От 2010г. е   консултант по психотерапия на пациенти с онкологични заболявания по програма „Виктория” към Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Повече от 3 години практикува в Консултативен център към АПОЗ като аналитичен онкопсихотерапевт.

От 2013 г. – консултант по психотерапия в Многопрофилна болница за активно лечение „Люлин”.Учредител и член на управителния съвет на БАПО (Българска асоциация по психоонкология).Член на БАП (Българска асоциация по психотерапия).

     

Д-р Диана Милушева - холистичен лекар
Д-р Диана Милушева

Д-р Диана Милушева – медицински център „Здравословен живот“.

Завършва медицина през 1990 г. в Медицински Университет – Варна. През 1994 година придобива специалност анестезиология и интензивна терапия в Медицински Университет – София.

Още в началото на лекарската си практика проявява интерес към алтернативните методи на лечение. Изучава хипнотерапия, бахова цветотерапия и прилага принципите на диетологията във възстановителния период след прекарано тежко заболяване.

От 2011 година се занимава с холистична медицина. Изкуството в медицината е преди всичко да научиш здравия човек как да остане здрав. Затова основно място в холистичния подход заема профилактиката и здравната просвета. Не трябва да се забравя, че грижата за здравето е на първо място грижа на този, който иска да бъде здрав, а целта на холистичната терапия е пациентът да стане колкото се може по-малко зависим от лекаря.